Maakoore keskmises osas toimunud maavärinale jõuti jälile tänu uudsele tehnikale maakoore pinge mõõtmises, mille on välja töötanud Saksamaa Geoteaduste Uurimiskeskuse teadlased koostöös türklaste ja ameeriklastega.

Ülipika ja aeglase maavärina põhjuseks on Istanbulist lõunas asuv Põhja-Anatoolia seismiline murrangujoon. Tegemist on tektoonilise laama äärega, mis on ka varasemalt mitmeid maavärinaid põhjustanud. Näiteks 1999. aastal İzmitis toimunud maavärin nõudis üle 20 000 ohvri.

Tektooniliste plaatide liikumise käigus tekkiv energia võib vallanduda äkiliselt - suurte ja ohtlike maavärinate näol, kuid teadlaste uurimistöö viitab, et olemas on ka teine moodus - ülipika aja jooksul aeglaselt vallanduvad muutused, mida pole võimalik isegi tavalise seismomeetriga tuvastada.

Uudse tehnika abil kogutud andmeid analüüsiti arvuti abil ning tulemused viitasid, et sügaval maakoores toimuv deformeerumine on seotud Marmara mere põhja seismilise aktiivsusega. Just selle seose uurimisele teadlaste uurimus keskenduski.

"Meie teadustöö tulemused võimaldavad paremini mõista piirkonna seismilisi riske. See on oluline, arvestades, et murrangujoone läheduses asub 15 miljoni elanikuga Istanbuli linn," ütles Marco Bohnhoff, üks uurimusega seotud teadlastest.