"Primitiivsete meteoriitide uurimise tulemusel on teadlased juba pikka aega teadnud, et Maal ja teistel sarnaselt päikesesüsteemi planeetidel puuduvad volatiilsed elemendid (madala keemistemperatuuriga elemendid ja ühendid, näiteks vesinik, vesi, süsihappegaas - Forte). Kuidas ja millal sellised elemendid aga Maale jõudsid, on olnud pikka aega arutluse all. Meie välja pakutud stsenaarium on esimene, mis pakub geokeemilisi selgitusi nii nende jõudmise aja kui ka meetodi kohta," ütles Rajdeep Dasgupta, üks uurimuse autoritest.

Dasgupta ja ta kolleeg Damanveer Grewal viisid Dasgupta laboris läbi terve hulga kõrgete temperatuuride ja rõhkude juures toimunud eksperimente, mille tulemusel jõudsid nad järeldusele, et volatiilsed elemendid jõudsid meie planeedile tänu kokkupõrkele varases arengustaadiumis planeediga, millel oli väävlirikas tuum.

Väävel on just siinkohal võtmeelement - nimelt leidub süsinikku, lämmastiku ja väävlit kõikjal mujal peale Maa tuuma. "Maa tuum ei ole seotud ülejäänud Maaga, kuid kõik muu - vahevöö, maakoor, hüdrosfäär ja atmosfäär on omavahel kõik tihedalt seotud. Nende vahel toimuvad materjalitsüklid," selgitas Grewal.

Siiani on arvatud, et Maal eksisteerivad volatiilsed elemendid pärinevad süsinikkondriitidelt - ühtedelt kõige vanematelt ja primitiivsematelt meteoriitidelt. Kuigi süsinikuisotoope võrreldes on selline selgitus sobilik, on lämmastiku ja süsiniku suhe meteoriitides ning Maa koostises märkimisväärselt erinev.

Grewali hüpotees oli, et väävlirikka tuumaga planeetide moodustumisel ei seota planeedi sisemusega niivõrd palju süsinikku ja lämmastikku, kui näiteks Maa ja Maa-sarnaste planeetide tekke puhul. Nii jääkski välimisele pinnale rohkem mineraale, mis Maale üle kanduda võisid. Selle oletuse põhjal loodi terve hunnik arvutimudeleid, et välja selgitada, kuidas Maa volatiilsed elemendid tekkisid.

"Me leidsime, et kõik tõendid - isotoobid, süsiniku-lämmastiku suhe ja üldine süsiniku, lämmastiku ja väävli hulk Maa silikaatosas on selgitatav kokkupõrkega väävlirikka ning volatiilseid elemente sisaldava planeediga, mis muuhulgas lõi ka Kuu," ütles Grewal.

"Uurimus näitab, et eluks vajalikud volatiilsed elemendid võivad planeedi pinnakihtidesse jõuda ka siis, kui need on tekkinud teistel planeetidel, mille tuuma kujunemine toimus hoopis teistsugustel tingimustel," ütles Dasgupta. Tema sõnul ei olnuks ainuüksi Maa silikaatmantlis piisavalt volatiilseid elemente, et Maal saanuks elu tekkida.