Üldhariduskoolides kasutama hakatav komplekt koosneb Eesti üheksast oluliseimast maavarast füüsiliselt kujul, mida toetab veebiplatvorm, kus on muuhulgas ka Eesti maavarasid käsitlev küsimustik.

Käisime ja pildistasime kollektsiooni kuuluvad materjalid üles ning panime nende põhjal kokku väikese testi, milles saad ise järgi vaadata, millised on sinu teadmised Eesti maavarade kohta. Kas tunned ikka kõik üheksa komplektis olevat olulist maavara ära?