Põhja-Atlandi kaubavahetust Saksamaa allveelaevade eest kaitsnud laev läks tõenäoliselt põhja sakslaste poolt pandud meremiini tõttu, vahendab History.com. "Meie usume, et USS San Diego lasi meremiini abil põhja sakslaste allveelaev U-156," ütles USA allveearheoloog Alexis Catsambis 11. detsembril, uurimistulemuste tutvustamisel. Tegemist oli sakslaste ühe kõige edukama allveelaevaga, mis suutis kõigest 13 kuu jooksul põhja lasta koguni 44 liitlasvägede laeva.

Saatuslikul õhtul oli laev sadamast vaid kõigest paaritunnise sõidu kaugusel, kui miiniplahvatus laeva alt keskelt tabas. Inimkaotused ei olnud suured - hukka sai vaid 6 meest, ülejäänud päästeti mööduvate laevade poolt või pääsesid päästepaatide abil. Küll aga oli märkimisväärne kaotus tohutu laev, mille vrakk siiani merepõhjas on.

Kuigi ka varem on spekuleeritud, et laev läks põhja just U-156 tõttu, leiti sel korral esimest korda selgitus, kuidas see juhtuda võis - siiani tundus võimatu, et meremiin või mõni muu üksik väike plahvatus sellise tohutu laeva merepõhja võiks saata. Juhtumi uurimiseks kasutati spetsiaalset arvutiprogrammi, mis simuleeris plahvatuse ning võimaldas tuvastada, miks suur laev võrdlemisi kiiresti põhja läks.

Uurijate sõnul oli probleem laeva konstruktsioonis - täpsemalt olid tõenäoliselt süüdi seesmised söemahutid, mis kiiresti suurel hulgal mereveel laeva siseneda võimaldasid. Kuigi miin ise ei teinud laevale palju kahju, oli just kehv ülesehitus see, mis sellele saatuslikuks sai.

Kokku käisid teadlased laeva uurimas kuus korda, mille käigus konstrueerisid nad laevavrakist 3D kujutise. Just see võimaldaski arvutisimulatsiooni kasutada ning laeva nõrkused välja selgitada. "Nüüd teame me paremini, millised USS San Diego viimased hetked välja nägid," rõõmustas Catsambis.