Science vahendab, et teadlased lindistasid eksperimentide käigus isaste konnade paaritumishüüdusid suurlinnades, väikelinnades ja metsades. Nad leidsid, et linnas elavate konnade paaritumishüüud erinevad maakonnade omadest üpris palju - linnakonnade hüüu lõpus on kuulda omapärast heli.

See heli muudab nende fenotüüpi kuuluva hüüu keerulisemaks. Lisaks sellele otsisid linnakonnad kaaslast tihemini ning häälitsesid tihemini, kui nende maapiirkondades elavad sugulased. Teadlased katsetasid ka, kuidas hüüud emastele mõjuvad: nende jaoks tundusid kõige meeldivamad linnakonnade keerulisemad hüüud, seda isegi juhul, kui emane konn ise oli maapiirkonnast.

Teadlased eksperimenteerisid veel konnade liigutamisega ühest keskkonnast teise - näiteks linnast maale viidud konnad muutsid enda hüüud taas lihtsamaks, maalt linna toodud konnad aga ei suutnud keerulisemaid laulukesi omandada. See näitab, et lisaks sellele, et nende laulud läksid emastele konnadele paremini peale, olid linnakonnad ka kohanemisvõimelisemad.