TalTechi ja EKA ühisõppekava „Disaini ja tehnoloogia tulevik“ üliõpilased panustavad oma teadmiste ja oskustega rahvusvahelises tudengite demoprojektis IGLUNA, kus osaleb kokku tudengeid 14 Euroopa ülikoolist. Projekti eesmärgiks on omavahelises koostöös ja võrgustikes ettevõtlusega arendada uusi tehnoloogiad võimaldamaks inimesel asustada Kuud. Projekti demo toimub 2019. aasta juulis Šveitsi Matterhorni jääkoopas.

Täna, 27. novembril külastab TalTechi Tatiana Benavides Lausanne'i Tehnikaülikoolist ning Euroopa Kosmoseagentuuri Šveitsi Kosmosekeskusest, et lähemalt arutada rahvusvahelist tudengite demoprojekti IGLUNA Kuu asustamise lahenduste loomiseks ning TalTechi tudengite osa selles.

Projektis osaleb 20 tudengit TalTechi ja EKA ühisõppekavalt „Disaini ja tehnoloogia tulevik“ ning tehnikaülikooli elektroonika, tarkvarateaduse ja tervisetehnoloogiate erialadelt. Uusi tehnoloogiaid demonstreeriva koostööprojekti fookuseks on inimasustuse rajamine jäässe. Selleks arendavad tudengid võtmetehnoloogiaid, mis võimaldavad elu külmunud ja isoleeritud keskkonnas. Eesti tudengite fookuseks on leida uusi tehnoloogiaid Kuu asustamiseks ning nende töö kaugemaks eesmärgiks ka parem elu Maal.

TalTechi ja EKA tudengid lahendavad astronautide igapäevaeluga seotud teemasid ning üritavad tagada nende heaolu Kuu-asumi piiratud, isoleeritud ja mikrogravitatsiooni tingimustes.

Eesti tudengite arendusprojektide teemad on:
- inimese terviseseisundi mõõtmine ja nende tulemuste integreerimine igapäevaellu;
- elukeskkonnas nutikas energia juhtimine;
- treeningseade mikrogravitatsiooni keskkonnas.