Naiste haridustaseme tõus on pööranud ümber kogu varasemat ajalugu iseloomustanud olukorra, kus mehed olid enamasti naistest rohkem koolis käinud. Omamoodi äärmusliku näite moodustab selles vallas just Eestis toimunud areng.