Rain Neemlaid elektriautode laadijatega tegelevast Elektritransport OÜst selgitas, et uued kiirlaadijad on ühed esimesed avalikud laadijad Eestis, millel on Euroopa ehk CCS (Combined Charging System) laadimisstandard. "Seega saavad nüüd Tartus kiirelt laadida ka Euroopa ja muu maailma autotootjate elektriautod. Üleriigilises ELMO kiirlaadimisvõrgustikus on kasutusel Jaapani ChaDeMo laadimisstandard, millega saab kiirlaadida ainult Jaapani autosid," ütles Neemlaid. Ta lisas, et CCS laadimisstandardiga laadijate lisandumine on ülimalt oluline, sest lähiaastatel tuleb Euroopas välja kümneid elektriautode mudeleid, mis kasutavad just seda standardit.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm rõhutas, et elektritranspordi edendamisel on mitmekülgse laadimistaristu olemasolu kriitilise tähtsusega, sest mida rohkem on avalikus ruumis laadimisvõimalusi, seda agaramalt ka elektrisõidukeid soetatakse. "Elektriautode ulatuslikuma kasutuselevõtuga kaasneb positiivne mõju meie igapäevasele elukeskkonnale, kuna õhk muutub puhtamaks ja väheneb autoliikluse poolt tekitatav müratase," ütles Tamm.

Uued kiirlaadijad asuvad Aura keskuse ja Turu tänava spordihoone vahel (kaks laadijat), Väike-Turu ja Soola tänava nurgal, Küüni - Uueturu tänava nurgal ning Poe tänaval Vabaduse puiestee poolses otsas. Elektriauto laadimine hakkab uutes laadijates maksma 15 senti (koos käibemaksuga) iga laetud kilovatt-tunni eest, seega 100 kilomeetri läbimise kulu elektrile on 2-2,5 eurot.

Laadijate ostu ja paigaldamist rahastati rahvusvahelisest projektist SmartEnCity, mille käigus luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv energiasäästlik linnaosa. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.