Kilogramm on viimane rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi ühik, mis on seotud füüsilise objektiga. Praegu on üks kilogram võrdne Prantsusmaal Sévres Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroos hoiul oleva plaatinast ja iriidiumist valmistatud etaloni massiga. Materiaalne olemus valmistab probleeme mitmel põhjusel. Etaloni koopiate mass erineb originaalist üha rohkem. Samal ajal tekitaks selle häving teadusmaailmas väikese kaose.

Edaspidi on seotud kilogrammi väärtus Plancki konstandi h väärtusega. Fundamentaalkonstant iseloomustab kvantide, kvantmaailma väikseimate vahetusühikute suurust. Konstant fikseeritakse kilogrammi defineerimisel väärtusega 6,62607015 × 10-34 m2*kg/s.