Uurimuse autorid nendivad nüüd, et avastasid analüüsist vigu, mille tõttu ei saa nad olla tulemustes sama kindlad kui varem.

Eelnevalt avaldatud uurimuse kohaselt talletus maailmameres viimase 25 aasta jooksul eeldatust kuni 60 protsendi võrra rohkem soojust. Tulemuste paikapidavuse korral oleks soojenenud planeet kasvuhoonegaaside mõjul arvatust rohkem.

California ülikooli okeanograaf Ralph Keelingi ja ta kolleegide eksimused ei muuda esitletud tulemust otseselt valeks ehk see jääb vea piiridesse.

Tehtud parandustega vähenes aga võimalus, et õige on just eelnevalt esitletud tulemus.