Tallinna külje all asuv Raasiku vald on üks kiiremini arenevaid piirkondi, kuhu peredega hea meelega elama tullakse. Põhjuseks on linna lähedus, hea transpordiühendus – sh saab Arukülast ja Raasikult rongiga Tallinna paarikümne minutiga, aktiivne kultuuri- ja spordielu.

Uus 3,52 km pikkune valgustatud kergliiklustee Raasikul, mis jookseb Jägala maantee ja Raasiku Elektri vahel, on kohalike jaoks suure lisandväärtusega, võimaldades kiiresti jalgrattaga või jalgsi liikuda ning sportida.

Kergliiklustee projekteeris ViaVelo, ehitab KV Infra ning Raasiku vallavalitsuse poolelt esindab tellijat haldus- ja arenguosakonna juhataja Aare Ets.

Ehi­tust toe­tab Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus „Kes­kus­te ja ta­ga­maa va­he­lis­te ühen­dus­te aren­da­mi­se toe­ta­mi­ne” meet­mest. Toe­tu­se sum­ma on 668 001,76 eu­rot, val­la oma­fi­nant­see­ring 117 882,67 eu­rot.

Kõik oleks päikeseline, kui poleks paari väikest probleemi, mis elanike meeli ärevil hoiavad – kõigepealt võeti Tehase tee kõrval maatükil maha metsatukk, et ladustada sinna mulda. Mingil põhjusel jäi kommunikatsioon kesiseks, ja vallavalitsusel tuli selgitusi anda, miks puid raiutakse. Asi sai korda, Raasikul on nüüd Sepa park.

Kinnimüüritud vanakesed

Raasiku elanik, lennuentusiast ning kauaaegne Raasiku valla volikogu esimees (uues koosseisus oma volikogu liikmestaatuse peatanud) Ants Kivimäe aga pole kergliiklustee ehituse edenemisega sugugi rahul:

“Tee on üle kivide ja kändude valmimas. Ma ei hakka meelde tuletama kevadist metsatuka maha võtmist põhjendusega, et vajatakse mulla ladustamise kohta. Selle eest on meil nüüd ilus Sepa park.”

“Mulle teeb muret hoopis Tallinna mnt. 13 sissepääs ja muidugi ka väljapääs. Seal elavad kaks üle 80-aastast inimest, kes liiguvad päris vaevaliselt. Hetkel on jalgvärava kasutamine võimatu. Aste tänavale on ligi 60 cm,” kirjutab Kivimäe sotsiaalmeedias.

“Ka suured autoväravad on suhteliselt kasutud. Killustikust on tehtud mahasõit laiusega 2 meetrit, väravate laius aga on kolm meetrit. Mil moel saaks sealt sisse sõita puuveomasin või tuletõrje? Ka elektrikilp on maetud killustikku, nii et avamine on võimatu.”

Ehitaja vastab lakooniliselt

Veiko Viks, KV Infra juhatuse liige annab Accelerista küsimustele lakoonilised vastused: “Ehitaja teostab projektset lahendust ega ehita suvaliselt kergliiklusteed aedade järgi! Projekt on Tellija poolt. Eilsel (5.11) koosolekul sai antud värav lahenduse ja tõstetakse nii, et see on avatav.”