Rahvusvahelist masintõlkekonverentsi WMT, mille osana tõlkemootorite võistlus toimub, korraldatakse alates 2006. aastast. Möödunud nädalal pandi Brüsselis võistlusel peale eesti keele inglise keelega paari veel saksa, hiina, tšehhi, türgi, vene ja soome keel.

TÜ arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia õppetooli juhataja Mark Fišeli hinnangul on eesti keel masintõlke jaoks keerukas.

"Eesti keele teeb masintõlke ja automaatse keeletöötluse jaoks raskeks rikas morfoloogia ehk suur arv käändeid ja pöördeid. Samuti on tõlkemootorite jaoks raske eesti keeles vabalt varieeruv sõnade järjekord. Probleem on ka see, et eestikeelsete tõlkenäidete arv on teistest keeltest väiksem. Võistlusel kasutatud väljundikeeltest ongi kõige keerulisemad eesti, soome ja türgi keel," rääkis Fišel.