Mullu teenis näiteks üks New York City keskkonnakaitseameti töötaja 539 098 dollarit (ca 470 000 eurot)!

Kanalisatsioonitööde tehnik Bhavesh Patel teenis muljetavaldava summa, töötades aastas kokku 4078 tundi (1992 ületöötundi ja 2086 normaaltasuga töötundi).

Teisisõnu pidi mees 52 nädala jooksul töötama keskmisel 78 tundi nädalas — eeldusel, et ta ei võtnud tervislikel põhjustel kordagi töövõimetuslehte ega kasutanud ära ühtegi lisapuhkusepäeva.

Tuleb tunnistada, et sel moel teenitud summale lisandus pärast kümme aastat uue töölepingu üle kestnud vaidluseid viimaks tagasi makstud saamata jäänud töötasu.

„New Yorgi kanalisatsioon töötab 24 tundi ööpäevas. Selle aja jooksul voolab torudest läbi miljard gallonit (u 3,78 miljardit liitrit) reovett. Meie tehnikud kaitsevad elanikkonna tervist sellega, et tagavad reovee voolamise õiges suunas,“ kommenteeris New Yorgi keskkonnakaitseameti pressiesindaja Ted Timbers.

Pilk New Yorgi munitsipaaltöötasude andmebaasi annab mõista, et personali nappuse tõttu on ületöö tegemine tehnikute seas äärmiselt levinud.

Probleemi võimendab asjaolu, et vastavate ülesannete täitmine eeldab tehnikutelt oskusteavet ja kõrget kvalifikatsiooni. 207-st linna palgal töötavast santehnikust 99 olid töötanud rohkem kui 400 ületöötundi; 37 neist teenisid aastas 100 000 dollarit või rohkem.