Eesti poolt kirjutas memorandumile alla ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, kes tõdes, et pikas perspektiivis võiksid antud teel sõita isegi TalTechi Iseauto-laadsed masinad. "Ärme sea veel konkreetseid piire," ütles Tammist intervjuus Fortele. "Eesmärgiks on luua hea ettevõtluskeskkond, et uute tehnoloogiate arendajad tahaksid seda teha meie regioonis."

Läti transpordiminister Uldis Augulis lisas, et vaatamata sellele, et transpordi digitaliseerimine on keeruline, on tore tõdeda, et Balti riigid selles valdkonnas esirinnas on.

Täna kirjutasidki memorandumile alla vaid Tammist ja Augulis, Leedu esindaja kirjutab dokumendile alla lähipäevil.

Kuigi 5G võrkude laiema kasutuselevõtuni on veel aega - Euroopa Gigabiti Assotsiatsiooni hinnangul võiks kogu Euroopa suuremad teed olla 5G levialas alles 2025. aastaks, on memorandum hea näide sellest, et Balti riigid on üks Euroopa kõige ambitsioonikamaid piirkondi.

Sarnaste piiriüleste koostöölepete loomine on soodustatud ka Euroopa Komisjoni poolt ning loob aluse tulevikuprojektide tarvis Euroopa infrastruktuurifondidelt rahastuse saamiseks.

Plaani kohaselt saab erinevate 5G-l põhinevate tehnoloogiate testteeks Tallinn-Riia-Kaunase maantee E67 ning seda kuni Poola-Leedu piirini.

Konkreetset plaani, millal 5G võrgud või masinad Eestisse jõuaks, olemas ei ole, kuid alustatud on kommertskasutuseks mõeldud 5G sageduse lainepikkuste oksjonitega, millega loodetakse ühele poole saada 2020. aasta lõpuks.

5G autod on asjade internetiga ühendatud masinad, mis on võimelised tänu internetiühendusele suhtlema väliskeskkonnaga ning vahetama sellega erinevat informatsiooni.