Sellenädalase liiklusülesande keskmes on õige tagasipöörde sooritamine. Tegemist on viimase liiklusülesandega meie 12-osalisest liiklusülesannete sarjast. Lugejad istuvad, nagu alati, punase auto rooli taga.

Vali neljast variandist see, mida õigeks pead ning vajuta kinnita!

Nüüd aga eelmise liiklusülesande lahenduse juurde, eelmist ülesannet saad meelde tuletada SIIT.

Möödunud nädalal küsisime teie käest, kus täpselt peab autojuht peatuma kui fooris põleb punane tuli ning kellele peab andma teed? Oluline oli tähele panna stoppjoont. Vastus sellele küsimusele pidanuks olema imelihtne.

Liiklusseaduses on see olukord üheselt selgitatud: kui foorituli või reguleerija märguanne keelab juhil sõita reguleeritavale ülekäigurajale, peab juht seisma jääma stoppjoone või stoppjoonemärgi ees, nende puudumisel ülekäiguraja ees.

Foori lubava tule ajal ristmikule sõitnud juht peab sealt kavatsetud suunas ära sõitma, sõltumata ristmikul olevate teiste fooride tuledest. Kui aga ristmikul oleva foori juures on stoppjoon või stoppjoonemärk, peab ta selle foori tuledest juhinduma.

Foori või reguleerija keelava märguande korral peab juht seisma jääma stoppjoone või stoppjoonemärgi ees. Selle puudumisel võib jalakäijat takistamata sõita kuni lõikuva sõidutee ääreni.

Sellest tulenevalt oli õige vastus sel korral variant C, kus parempööret sooritada sooviv juht ootas stoppjoone juures ära lubava fooritule ja andis seejärel teed jalakäijale.

Variant A on vale seetõttu, et juht ületas stoppjoone keelava fooritulega ning variant B on vale sel põhjusel, et juht ei andnud teed jalakäijale.