Alates selle aasta jaanuarist paikneb Tapal Taani mehhaniseeritud jalaväekompanii koos toetuselemendiga, kokku ligi 200 võitlejat. Üksus on liidetud brittide pataljoniga, mis omakorda on kaitseväe 1. jalaväebrigaadi alluvuses.

On juuli lõpp, juba varahommikul on tunda, et tuleb väga palav ilm. Taani esimese rühma teise jao jaoks on tegu tavalise päevaga, mis algab 7.30 rühma koosolekuga. Uus kompanii, hüüdnimega Ultra kompanii, on Eestis kolmandat nädalat ja käimas on integreerumine Briti üksustega.

Teise jao ülema seersant Niklase arvates on taanlased loomulikult mõnevõrra erinevad brittidest, täpsustades: „See avaldub peamiselt veidi erinevas väljaõppes ja detailides, kuidas midagi tehakse – sõdurid oma olemuselt väga erinevad ei ole.“ Puudub ka keelebarjäär, sest kõik taanlased saavad inglise keelest aru.

Üksuste integreerumise eesmärk ei ole mitte ümberõpe, vaid arusaamine, kuidas teine pool midagi teeb. Integreerumine ei ole ka midagi, mis iseenesest juhtub – see sünnib ainult harjutamise kaudu. Sellel otstarbel on Taani allüksused nädalaks kokku pandud erinevate Briti üksustega. Teise jao rühm on täna koos Briti luurerühma, snaiprimeeskonna ja tulejuhtidega.

Pärast koosolekut algab varustuse kokkupanek. Seersant Niklase sõnul on siinne kasarmu väga hea: „Palju parem kui meil Taanis.“ Kasarmu läbimõeldud ruumipaigutus lihtsustab märgatavalt varustuse hooldust. Ettevalmistustes on taanlased väga põhjalikud. Professionaalsus ei väljendu mitte ainult millegi hästi oskamises, vaid samuti põhjalikkuses, kuidas midagi läbi viiakse.

Samal ajal kui sõdurid rakmeid komplekteerivad ja salvi õppemoonaga laevad, veerevad kasarmu ette soomukid. Kompanii kasutab jalaväelahingumasinaid CV9035 ja roomikveermikuga moderniseeritud soomustransportööre M113 G4 DK. Rambi avanedes liigub teine jagu oma jalaväelahingumasinasse, kuhu lisaks kolmesele soomukimeeskonnale mahub kuus võitlejat. Igas rühmas on neli soomukit – igal jaol on oma soomuk, lisaks veel juhtkonna soomuk.

Täna ei minda kaugele, harjutusala on kohe linnaku kõrval. Künkanõlvale on oma varustuse lahti pakkinud juba Briti üksused. Sellal kui jaoülemad ja instruktorid lähevad harjutusala üle vaatama, saavad sõdurid üksteist ja üksteise varustust tundma õppida.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid