23.–24. augustil paiskus tehasest atmosfääri tundmatu aine, mis kattis ümbruskonna roostelaadse, vastikult haiseva vaabaga. Suhtlusvõrkudes hakkasid peagi levima teated ja fotod ollusega kaetud hoonetest, sõidukitest ja isegi taimedest.

Kõigepealt märkas rahvas, et kui üksikud varesed välja arvata, polnud Armjanskis enam ühtegi lindu; siis aga võtsid sündmused oluliselt hullema pöörde.

Üha kasvavat hulka Armjanski elanikke hakkasid kimbutama hingamisprobleemid, mida kohalikud võimuesindajad ja ajakirjandus täielikult ignoreerisid.

„Mitte mingisugust ohtu ei ole“, „olukord on kontrolli all“, „atmosfäärireostuse tase on lubatud piirides“, „mingit ohtu tervisele pole“ — võimuesindajad pugesid suisa nahast välja, veenmaks üldsust, et vahejuhtum ei kujuta keskkonnale mingit ohtu, vahendab StopFake.org.

4. septembril läksid asjad aga nii halvaks, et võimud olid sunnitud tunnistama probleemi olemasolu ja asuma elanikkonda evakueerima.

Ametnikud küll jätkasid rõhutamist, et poolsaarel pole mingit ohtu rahvatervisele, kuid alustasid siiski laste evakueerimist piirkonnas tegutsevatesse laagritesse.

4.–5. septembril evakueeriti ligikaudu 3000 inimest; veel 1000 pidi ümber paigutatama järgnevatel päevadel. Rahvusvaheliselt tunnustamata Krimmi vabariigi juht Sergei Aksjonov rõhutas, et evakueerimine kujutab endast „puhtalt ennetuslikku meedet“.

Ehkki terve hulk okupatsioonivõimude esindajate poolt Krimmis läbi viidud mõõtmisi andsid kõik sama tulemuse — et ohtlike ainete hulk atmosfääris pole suurenenud, või vähemalt mitte ületanud lubatavat määra —, tuvastasid Ukraina ametivõimud happevihmasid esile kutsuva tuntud õhureostus-ühendi vääveldioksiidi kõrgeid tasemeid.

Odessa ülikooli teadlased märkisid, et vääveldioksiid soodustab vähktõbede ilmnemist ja võib hingamiselundkonnale ränki kahjustusi tekitada.

Ehkki seni pole selge, mis põhjustas roostelaadse olluse paiskumise atmosfääri, on tulnud teateid, et põhjuseks on Krimmi Titaani tehase kõrval asunud happejärve hiljutine äraauramine.

Ametivõimud pole aga avaldanud ühtegi ametlikku teadet vääveldioksiidi tasemete kohta kannatada saanud piirkonnas. Keemiatehas ajutiselt suleti.