President Kaljulaidi delegatsioon külastas Huawei Pekingi uurimis- ja arendustegevuse keskust ning kuulas Huawei eduaruannet 5G, riikliku lairibaühenduse arendamisel ja hariduses. Arutati ka Eesti ja Huawei võimalusi teha koostööd tööstuse digitaliseerimisel ja nn aruka linna (smart city) arendamisel, mis kasutab tehnoloogiat, et parandada erinevate teenuste tõhusust, ja tõsta nii inimeste elukvaliteeti.

"Eesti on tuntud digitaalmajanduse aluseks oleva IKT taristu ja e-valitsuse arendamise poolest. Samal ajal on Huaweil laialdane kogemus IKT taristu väljaarendamises ja digitaliseerumises. Soovime töötada koos Eestiga, et uurida tehnoloogiaarendust, tööstuse digitaliseerimist ning aidata Eestil oma digivõimalusi paremini ära kasutada. Tehes koostööd Eestiga, loodame aidata Eestil saada kasu tehnoloogiast ning kasvatada digitaalses keskkonnas heaolu ja majandust laiemalt,“ ütles Peng Zhongyang.

Huawei on IKT-infrastruktuuri ja nutiseadmete juhtiv ülemaailmne pakkuja.

Integreeritud lahendustega neljas põhivaldkonnas - telekommunikatsioonivõrgud, infotehnoloogia, nutiseadmed ja pilveteenused, soovib Huawei viia digitaalse teabe iga inimese, kodu ja organisatsioonini, et luua täielikult ühendatud ja intelligentne maailm. Huawei alustas oma tegevust Eestis 2009. aastal, tehes tänaseks tugevat koostööd nii traadita võrgu, riikliku lairibaühenduse, hariduse kui ka paljudes teistes valdkondades.

Muuhulgas on alates 2016. aastast kolmteist Eesti üliõpilast osalenud Huawei "Seemned tulevikku" programmis, et edendada IKT tipptasemel tehnoloogiat.

Huawei on võtnud eesmärgiks jätkata panustamist tulevaste Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatalentide arendamisse.