Nii esimese, teise kui kolmanda koha auhindu anti välja kolm. Esimese koha auhinna pälvisid Saksamaa ja Kanada noored teadlased. Teise koha auhinna said lisaks Eestile veel Prantsusmaa ja Portugali noorteadlased. Kolmanda koha saavutasid Gruusia, Lõuna-Korea ja Hiina noorteadlased.

Saaremaa Ühisgümnaasiumis õppiva Tamkivi uurimistöö käsitles nahkhiirte pesitsemist Saaremaal, täpsemalt seda, milline maastik soodustab nahkhiirte pesitsemist. Tööd juhendasid Rauno Kalda ja Oliver Kalda.

Uurimistöö tulemusena tõestati, et põhja-nahkhiirte poegimiskoloonia asukohavalik sõltub oluliselt hoonet ümbritsevast maastikukompleksist. Uurimistöö tulemustest lähtudes on edaspidiseks efektiivseks liigikaitseks vajalik maastiku detailne analüüs kitsastes maastikuakendes.

Tulemusi saab nahkhiirte poegimiskolooniate piirkondadesse uute hoonestuste planeerimisel rakendada juba praegu – oluline on olemasolevate maastikukoosluste tasakaalu jälgimine, hoonestustiheduse reguleerimine ja liigendatud puistukoosluste säilitamine või uute istutamine.

Lisaks Karl Hendrikule esindasid Eestit Dublinis veel Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ (Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna) ning Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest” (Juhendaja: Mart Mölder).

Auhindade võitjad on vanuses 14–20 ning nende vahel jagatakse ära auhinnaraha üldsummas 57 500 eurot. Lisaks on neil võimalus osaleda teadusreisidel.

Euroopa Liidu noorteadlaste konkursi asutas Euroopa Komisjon selleks, et lihtsustada sarnaste kogemuste ja huvidega noorte teadlaste koostööd ja kogemuste vahetamist ning anda neile võimalus võtta eeskuju Euroopa kõige väljapaistvamatelt teadlastelt. Konkursi eesmärk on julgustada teadushuvilisi noori mõtlema tõsisemalt teadlasekarjäärile.

Konkurss on osa ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi programmist „Teadus ühiskonnas” ning sellega tehti algust 1989. aastal 15 riigi osavõtul. Kui esimesel aastal oli osavõtjaid 53, siis nüüdseks on see arv tunduvalt kasvanud. Sel aastal toimus konkurss juba kolmekümnendat korda ning sellest võtsid osa 135 noort 38 riigist.