Briti, Ameerika ja Madagaskari teadlased eesotsas James Hansfordiga Londoni Zooloogiaseltsi zooloogiainstituudist ja Southamptoni ülikoolist uurisid ühest Madagaskari soost leitud elevantlinnu luid ja tegid kindlaks, et luudel näha olevad lõikejäljed ja murrud on tõenäoliselt neile jätnud ja tekitanud linde jahtinud ja tapnud inimesed.

Elevantlinnud olid lennuvõimetud linnud, kes kasvasid kolme meetri pikkuseks ja kaalusid pool tonni.

Et luude vanuseks määrati radiosüsiniku meetodil 10 500 aastat, siis tuleb järeldada, et just nii ammusel ajal elas saarel juba ka inimesi.

Seni on leemuriluude ja muude arheoloogiliste leidude põhjal teada, et inimesed olid Madagaskari asustanud hiljemalt ajavahemikus 4000 kuni 2400 aastat tagasi.