Sellenädalase liiklusülesande küsimus on järgnev: kus peab juht peatuma kui fooris põleb punane tuli ja kellele peab andma teed? Nagu ikka, sõidab lugeja punase autoga.

Vali kolme võimaliku variandi seast see, mida õigeks pead ja vajuta kinnita!

Nüüd aga eelmise liiklusülesande lahenduse juurde, eelmist ülesannet saad meelde tuletada SIIT.

Ülesande aluseks on Jõhvi-Tartu maanteel asuv ristmik, kus saavad kokku kolm teed ja üks teedest on kruusatee. Viimane, tõsi küll, ei tule animatsioonis nii selgelt esile.

Kuid me tekitasime küsimusi ja segadusi sel korral teadlikult – kuna ülesanne ja probleem iseenesest on lihtsakoelised, siis pakkus see meile hea võimaluse rohkem arvamusi saada. Ja rohkem segadust.

Ka pidime me ülesandes ära “kaotama” ühe anna teed märgi – selle, mis on kruusateelt tulija ees. Kui anna teed märki pole, siis tuleb mõelda sõidujärjekorra ning tee andmise reeglite peale. Kui anna teed märgid on silme ees, siis segadust ei teki või vähemalt ei peaks tekkima.

Vaata videot tähelepanelikult

Juuresolev video on omaette kolmas murekoht, mis seal ja teistel kahe järjestikuse parempöördega ristmikul tekkida saab – tee andmise kohustusega juht eeldab ja üritab ennustab kaasliikleja manöövrit. Aga kui ta eksib, on tulemuseks liiklusohtlik olukord või õnnetus.

See ongi ju segadusseajava liiklusülesande rubriigi peamine mõte – et lugejad mõtleksid kaasa ja tuletaksid liiklusreeglid meelde ja oskaksid imelikes olukordades edaspidi adekvaatsemalt käituda.

Seekord panime ühe ülesande sisse kokku palju erinevaid asju. Tundub, et olime segaduse tekitamises edukad, sest lugejad olid aktiivsed ning arutelu oli pingeline.

Tee andmise üldised kohustused

Õige vastusevariant seekordses liiklusülesandes on variant C – Kohe kui peateel liikuja on oma pöörde sooritanud, võib punane auto sõita, sest tema peab andma teed ainult peateel liikujatele.

Selline sõidujärjekord tuleneb asjaolust, et kruusateelt kattega teele sõites peab (sinise auto) juht andma teed igale teel liiklejale.

Liiklusseaduse kohaselt on peatee asjakohase liiklusmärgiga tähistatud tee kogu selle ulatuses. Ristmikul on peateeks asjakohase liiklusmärgiga tähistatud tee lõikuva tee suhtes, kattega tee kruusatee või pinnastee suhtes ja kruusatee pinnastee suhtes.

Kruusa- või pinnastee kattega lõik enne lõikumist kattega teega ei muuda kruusa- või pinnasteed kattega teeks.

Seega kõige esmane on vaadata liiklusmärke. Kui liiklusmärke ei ole, siis omab tähtsust tee suurus – kattega teel on eesõigus kruusatee suhtes ja kruusateel pinnasetee suhtes. Kui lõikuvad teed on samaliigilised, siis kehtib parema käe reegel.