"Me leidsime, et suurte tuule- ja päikesefarmide ehitamine aitaks piirkonda tuua rohkem sademeid ja soodustada taimestiku kasvu," ütles uurimusega seotud atmosfääriteadlane Eugenia Kalnay ScienceAlertile.

Kuigi teadlastel oli ka varem andmeid selle kohta, et tuulegeneraatorid ja päikeseelektrijaamad toovad endaga kaasa rohkem sademeid, ei teadnud keegi siiani, kui ulatuslikud oleksid selliste taastuvenergiajaamade mõjud, mis kataksid sisuliselt terve Sahara kõrbe pindala.

Sahara piirkonda selliste elektrijaamade ehitamine oleks kasulik väga mitmel viisil. Esiteks leiaksid kasutust Sahara ulatuslikud päikese ja tuuleressursid, millest praegu kasutatakse vaid üliväikest osa. Teiseks on Sahara kõrb ligidal nii Euroopale kui ka Lähis-Idale, kus energiavajadus on väga suur ja järjest kasvamas. Kolmandaks positiivseks küljeks võib lugeda kõrbestumise takistamise.

"Meie mudelid näitavad, et sademete hulk piirkonnas kasvaks elektrijaamade mõjul umbes kaks korda. Saheli piirkonnas oleks sademete hulga kasv suurim, ulatudes aasta lõikes 200 kuni 500 millimeetrini," ütles uurimuse üks autoritest, Yan Li. Võrdluseks võib välja tuua, et 500 millimeetrit on umbes Eesti keskmine kuu sademete hulk. Li hinnangul kasvab seetõttu taimestikuga kaetud kõrbe osa umbes 20 protsendi võrra.

Aitaks lahendada pea kõik maailma probleemid

Muutused tulenevad sellest, et tuulegeneraatorid segavad oma propelleriga õhukihte ning lükkavad kuuma õhku allapoole, suurendades seega vihmatõenäosust. Sademete mõjul tekib rohkem taimestikku, mis omakorda suurendab vihma tõenäosust veelgi, tekitades korduva protsessi. Samal ajal vähendavad päikesepaneelid pinna peegeldumisnäitajat, mis omakorda suurendab veelgi sademete esinemise tõenäosust.

Tiimi sõnul aitaks sellise hiiglasliku taastuvenergiasüsteemi ehitamine Sahara kõrbe pikas perspektiivis uuesti roheliseks muuta ja aitaks ka vähendada meie sõltuvust fossiilkütustest - arvutuste kohaselt annaks süsteem igal aastal 82 teravatti elektrit. "2017. aastal oli ülemaailmne elektritarbimine kõigest 18 teravatti, seega on meil ka suur varu," ütles Li.

Selline energiavaru omakorda aitaks lahendada paljusid teisi probleeme - näiteks oleks võimalik selle abil mereveest toota joogivett, lahendada transpordiprobleeme, andes energiat elektrisõidukitele ja vähendada kasvuhoonegaaside efekti.