Selle nädala animatsiooni keskmes on korrektsete parempöörete sooritamine olukorras, kus põhimaanteega liitub kaks kõrvalteed.

Sina oled traditsiooni kohaselt punase auto roolis, kuidas käitud?

Vali nelja stsenaariumi seast see, mida õigeks pead ja vajuta kinnita!

Nüüd aga eelmise liiklusülesande lahenduse juurde, eelmist ülesannet saad meelde tuletada SIIT.


Eelmise ülesande teemaks oli reeglitekohane liiklemine 2+1 sõiduradadega teel.

Ülesande esimeses vastusevariandis liikles punane auto kitsamal teel aeglasemalt ning tee laienedes lisas kiirust. Mööda sõita soovijad pole ülesande keskmes oleva auto mure. See oli kõige valem vastusevariant.

Liiklusseaduses sõrmega järge ajades võib asuda ka seisukohale, et seaduse mõttes ei ole punase auto juht midagi totaalselt valesti teinud, sest juht valib liikumiskiiruse lubatud sõidukiiruse piires vastavalt teeoludele ja enda tundele.

Liiklusseaduse §50 ütleb, et juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks, kuid ei tohi ületada suurimat lubatud kiirust.

Juht peab sõidukiiruse valikul arvestama oma sõidukogemust, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jääda sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel oleva sellise takistuse ees, mida juht pidi ette aimama.

Seega on iseenesest õige, kui juht otsustab kitsamal teel sõita aeglasemalt ning laiemal tee alal kiirust kasvatada.

Kuid liiklusseadus ja liiklus on kogum erinevaid norme. Nii ei saa üle ega ümber sellestki, et liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda.

Ühtlasi tähendab see, et sama palju kui aeglasemal liiklejal on õigus aeglaselt sõita, on teistel õigus lubatud piirkiirusega liigelda. Peamiselt on siin tegemist viisakuse ja liikluskultuuri küsimusega.