Hiinas läbiviidud uuring kinnitab nüüd, et õhusaaste vähendab oluliselt ka inimeste vaimset võimekust, räsides eeskätt mehi ja vanemaealisi, kirjutab ERR Novaator.

Hiina teadlased jälgisid nelja aasta vältel regulaarsete ajavahemike 31 000 tuhande kohaliku matemaatilise ja sõnalise võimekuse muutust. Samal ajal hoiti silm peal ka nende kokkupuutel peenosakeste ning väävel- ja lämmastikdioksiidiga.

Kuigi õhusaaste ja vaimse võimekuse vähenemise vaheline põhjuslik mehhanism pole selge, ei takistanud see uurimast, kuidas üks teist mõjutas.

Töörühm leidis, et eeskätt langetas õhusaaste uurimisaluste sõnaosavust. Matemaatilise võimekuse langust täheldati eeskätt nende seas, kes pidid hingama saastunud õhku pikemat aega, mitmeid nädalaid.

Eriti tugev mõju oli õhusaastel meestele ja vanemaealistele. Samuti oli langus teravam madalama haridustasemega meeste ja naiste seas.

Autorite sõnul on tulemustest midagi õppida ilmselt igal madalama või keskmise sissetulekuga riigis asuval linnal, mille elanike arv ületab 100 000.