Facebooki kogukonnareeglid, mis käsitlevad postituste eemaldamist ja kasutajate (ajutist) blokeerimist platvormilt, jagunevad kuueks alateemaks.

1.) Vägivald ja kriminaalne käitumine

Facebook üritab eemaldada sellised postitused ja inimesed, kes võivad tõenäoliselt ajendada kasutajaid kasutama reaalset vägivalda. Nii ongi Facebooki silmis punaseks tuleks postitused, mis mainivad konkreetseid sihtmärke (näiteks inimest, gruppi või kohta) või sihtmärgi asukohta, aega või meetodit, kuidas sihtmärgiga käituda.

Samamoodi on Facebooki jaoks probleemiks, kui inimesed kutsuvad üles vägivallale teiste inimeste või inimgruppide vastu või mainivad konkreetset asukohta, kus vägivaldseid sündmusi toime panna. Samuti kuuluvad veto alla kõiksugu relvade (sh. lõhkeaine) valmistamise õpetused, lisaks on keelatud isikult-isikule relvade müük. Relvapoodide reklaamid on lubatud, kuid neid näevad inimesed alates 21. eluaastast.

Ka oma kuritegusid kajastavate, kuritegudele üles kutsuvate ja neid õigustavate postituste loomine on keskkonnas keelatud. Sealhulgas on keelatud kõiksugu narkootikumide ja retseptiravimite ostu-müügi kuulutused.

Platvormilt eemaldatakse terrorismiorganisatsioonid, vihakõneorganisatsioonid, massimõrvarid (kes on sooritanud üle 4 mõrva korraga), inimkaubandusega tegelevad grupid ja erinevate kuritegelike organisatsioonide liikmed ja juhid.

2.) Turvalise keskkonna loomine

Keelatud on kõiksugu suitsiidi ja enesevigastamist käsitlevad postitused, välja arvatud juhul, kui inimesed lubavad teemakohast diskussiooni ega kiida enesevigastamist heaks. Platvormilt eemaldatakse ka kõiksugu seksuaalne sisu.

Kiusamise takistamiseks on Facebook loonud lausa eraldi keskkonna ning keskkond lubab eemaldada kõik kiusamisega seotud sisu. Mõnedel juhtudel on aga nõudeks, et kiusava postituse peab ebasobivaks märkima kiusatav ise, vastasel juhul ei pruugi Facebook postitust kustutada.

3.) Vastakaid arvamusi tekitav sisu

Selle punkti alla koonduvad ilmselt kõige enim probleeme tekitavad punktid. Kui eelnevate punktide puhul on enamik inimesi ühel arusaamal, millised postitajad ja kasutajad tuleks Facebookist eemaldada, siis vastakaid arvamusi tekitava sisu puhul ongi keskkonna jaoks modereerimine väga keeruline. Sellesse kategooriasse kuulub ka Vooglaiu juhtum.

Facebook defineerib vihakõne järgnevalt: "vihakõne on otsene rünnak inimese kaitsealustele tunnustele (inglise keeles protected characteristics). Sinnahulka kuuluvad rass, rahvus, riiklik päritolu, usk, seksuaalne orientatsioon, kastikuuluvus, sugu ja tõsine haigus või puue". Sellised rikkumised jagatakse juhtumi tõsiduse alusel kolme kategooriasse:

1. kategooria hõlmab teiste inimeste või inimgruppide võrdlust rämpsu või mustusega, võrdlust rumalate loomadega või viiteid alaminimestele. Lisaks kuulub sinna kategooriasse vihakuritegude naeruvääristamine.

2. kategooriasse kuulub inimese füüsiliste, vaimsete või moraalsete tunnuste otsene mõnitamine ning oma viha või ebasümpaatia väljendamine konkreetse inimgrupi suhtes.

3. kategooriasse kuuluvad rikkumised, mis kutsuvad üles inimesi nende kaitsealuste tunnuste alusel eraldama või korraldama segregatsiooni. Samas lubab Facebook immigratsiooniteemalist arutelu - kust jookseb siinkohal piir, jääb aga moderaatori otsustada.

Peale vihakõne kuulub sellesse kategooriasse keeld postitada videoid surevates või surnud visuaalselt häirivatest inimestest või piinamistest (sh loomade piinamistest). Fotod sarnase sisu kohta on valdavalt lubatud, kuid nende puhul hoiatab Facebook kasutajaid enne ette ning ei näita sellist sisu alaealistele.

4.) Autentsusküsimused

Selle kategooria alla kuuluvad näiteks spämm ja valeuudised, mille vastu Facebook agaralt võitleb ning selliseid postitusi koostöös kolmanda osapoole faktikontrollidega kustutab. Samuti kustutatakse ära valeidentiteediga seotud kontod, sh kontod, millel on vale nimi või vale sünnikuupäev. Siia kategooriasse kuuluvad ka surnud inimesed, kelle konto tema järeltulija või esindaja soovil kustutada võidakse.

5.) Sisu, mis rikub autoriõigusi

Facebook kustutab platvormilt kõik sisu, mis rikub autori- või kaubamärgiõigusi.

6.) Üksiknõuete alusel kustutamine

Facebook kustutab kasutajakontod, kui nende omanikud seda nõuavad, samuti kui surnud inimese konto kustutamist paluvad konto omaniku esindajad. Samuti eemaldatakse seadusliku esindaja nõudel piiratud teovõimega inimeste ja alaealiste kontod.

Konkreetseid karistusmäärasid Facebook välja toonud ei ole, seega võib karistus erinevate tegude puhul olenevalt otsustajast pisut varieeruda.

Lisaks Vooglaiule sai Facebookist hiljuti keelu ka Ameerika Ühendriikide vandenõuteoreetik ja konservatiiv Alex Jones, keda süüdistati vihakõnelemises ja ka kiusamises. Erinevalt Vooglaiust, kes sai "vaid" 30 päevase keelu, eemaldati Jonesi lehed sotsiaalmeediakeskkonnast aga lõplikult. Lisaks Facebookile said Jonesi leht ja raadiosaated samaaegselt keelu ka iTunesist, Spotifyst, YouTube'ist ja LinkedInist.

Facebook kustutas selle aasta esimeses kvartalis kokku 583 miljonit võltskontot, muude rikkumiste tõttu ajutiselt suletud kontode arv ei ole teada.