Sessioon „Getting personal with personalised medicine“ toimus osana Eesti Vabariik 100 rahvusvahelises programmist. Nagu sessiooni nimi viitab, arutleti sellel personaliseeritud meditsiini võimaluste üle. Sessiooni avas Tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Paneelis osalesid eksperdid Geenivaramust ning rahvusvahelistest ettevõtetest Illumina, Biogen ja Oxford Nanopore Technologies.

Paneelis osalesid lühikeste sisukate ettekannetega poliitikakujundaja, tehnoloogia arendajad, ravimite tootja ja teadlased - mis toovadki kokku personaalmeditsiini innovaatiliste lahenduste arendamiseks ja rakendamiseks mitmekesise ekspertiisi. Üheskoos leiti, näiteks et riik peab patsientide heaolu parandamiseks nutikaid lahendusi kasutama. Minister Riina Sikkut rõhutas, et Eesti on selleks valmis ning tõi näiteks Eesti valmisoleku meditsiinisüsteemis geenikaarte piloteerida.

Lisaks riigi rolli olulisuse teadvustamisele, leiti ka, et ravimitootjad peavad leidma viise, kuidas toota tõhusamaid, ilma kõrvaltoimeteta ja kättesaadavama hinnaga ravimeid. Biogeni esindaja toonitas, et geneetikal on siin suur roll ja koostöös biopankadega leidub suurepäraseid võimalusi selliste uuringute läbiviimiseks.

Tehnoloogia ettevõtted Illumina ja Oxford Nanopore näitasid geneetilise analüüsi kiiret arengut ja laiapõhjalisi rakendusvõimalusi - alates geenikaartidest kuni vähi, resistentsete bakterite ja ema verest loote DNA analüüsini. Mõlemad ettevõtted on seadnud eesmärgiks analüüsi hindasid veelgi alandada, et need saaksid osaks rutiinsetest meditsinilistest analüüsidest.

Geenivaramu tutvustas 52,000 geenidoonori põhjal arendatud tagasiside raporti sisu ja teaduslikku tausta ning praegust initsiatiivi koguda juurde 100,000 geenidoonorit käesoleva aasta jooksul ja käivitada vajalikud IT-arendused geneetilise info kasutamiseks meditsiinisüsteemis,“ võttis kokku sessioonil räägitu Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur Lili Milani.

TÜ genoomika instituudi asedirektor ja vanemteadur Tõnu Esko lisas: “Kuna riikide eelarved ning vahendid on piiratud, on täielik personaalmeditsiini rakendamine võimalik vaid tihedas koostöös avaliku ning erasektori vahel - seda nii suurandmete analüüsimisel, kui ka innovaatiliste toodete ja rakenduste praktilisse meditsiini toomise kiirendamiseks.”

Pärast sessiooni toimus Pariisis asuva Eesti saatkonna kutsel koostöökohtumine, millel osalesid lisaks sessioonil esinejatele ka ESOF 2018 Champion dr Anne Cambon-Thomsen ja programmikomitee esimees prof. Andres Metspalu, Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson, rahvusvahelise meedia ja turunduskomitee liikmed Annely Allik ja Aidan Giligan, plenaarloengu pidanud Geenivaramu vanemteadur Elin Org ning Eesti saatkonna esindajad.
Kohtumisel arutleti Eesti personaalmeditsiini plaanide üle ning tehti ka ettepanek Eestil kandideerida riigiks, kus kuue aasta pärast võiks ESOF aset leida.

Sessioon „Getting Personal with Personalised Medicine“ on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Sessiooni korraldas Eesti Teadusagentuuri algatus Research in Estonia läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse.