Ameerika sotsioloog Mark Granovetter leidis juba seitsmekümnendatel, et eelisolukorras on kasulikumate sidemetega inimesed, kes jõuavad olulise informatsioonini kiiremini ("The Strength of Weak Ties").

Sellele järgnenud internetiajastul on olulise info leidmine veelgi tähtsam. Informatsioonini jõudmisel on saanud määravaks inimestevahelised sidemed.

Inimesi ühendavates võrgustikes on esmatähtis usaldus sinna kuulujate vastu. Ühiskonna tasandil mängib olulist rolli üldistatud usaldus, mis kujutab endast inimeste valmisolekut usaldada teisi ilma vastuteenet ootamata, on leidnud politoloog Robert Putnam (2008). Selle taga peitub ootus, et ka teised ühiskonnaliikmed käituvad altruistlikult.

Usalduse puhul on tegu sotsiaalsest keskkonnast omandatud sotsiaalse normiga. Mida kõrgem on üldistatud usaldus kaasinimeste vastu, seda paremini kulgeb inimestevaheline koostöö ja toimivad kogukonnad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid