Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Libliku sõnul toetavad õppematerjalid põhikooli riiklikus õppekavas kehtestatud ujumise tulemuste saavutamist.

“E-õppematerjalide abil saavad õpetajad õpet visualiseerida ja kooli ujumistunde tõhusamalt sisustada, et õpilased saaksid hiljemalt kolmanda klassi lõpuks omandada ujumisoskuse,” lisas Pille Liblik.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond rahastavad õppematerjalide tootmist digipöörde programmi vahenditest.

E-õppevahendite loomist korraldab Eesti Ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuht Helen Link, kes on Eesti Ujumisliidus alates 2013. aastast juhtinud ujumise algõpetuse ja kooliujumise edendamisega seotud tegevusi. Lisaks kuuluvad meeskonda ka infotehnoloogia ekspert Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi vanemteadur), kes on tegelenud haridustehnoloogia alaste teadus-arendusprojektidega nii Eestis kui ka väljaspool üle 15 aasta ja haridusekspert Maria Trei (Kuusalu Keskkooli ujumisõpetaja), kes on algõpetuse metoodikaga seotud alates 2014. aastast.

Õppevahendite tootmisesse on kaasatud ka ujumise algõpetuse juhendajad, Tallinna Ülikooli ujumise õppejõud Vladimir Kunitsõn, vetelpäästja Gert Teder Selts Eesti Vetelpäästest ning liikumisõpetuse ainekava töörühma juht Maret Pihu Tartu Ülikooli Liikumislaborist ja Päästeameti esindajad.

Eesti Ujumisliit teostab 2019. aasta kevadeks järgneva:
· loob e-õppematerjali ujumise algõpetuseks I kooliastmes;
· piloteerib loodud e-õppematerjali viies üldhariduskoolis;
· viib läbi e-õppematerjalidel baseeruvad koolitused ujumistundide õpetajatele.

Loodavad e-õppematerjalid põhinevad efektiivsel ja mängulisel metoodikal. Tänu sellele saab õpilastel tekkida sisemine motivatsioon ujuma õppida. Samuti võimaldab metoodika õppijal endal olla aktiivne osaline õppeprotsessis ja toetab õpilaste eneseanalüüsioskust.