Kokku näidati igale katses osalenud inimesele 300 näopaari. Koondpilt kujunes mõneti klišeelikust või harjumuspärasest pika habemega vanataadist oluliselt nooremaks ja ehk isegi naiselikumaks, märgib IFLScience. Gizmodo lisab omalt poolt, et keskmine lõpptulemus on lausa kahtlaselt Elon Muski sarnane.

See, millisena kristlased Jumalat ette kujutasid, sõltus ka poliitilistest vaadetest: konservatiivide Jumal oli rohkem europiidsete näojoontega ja jõulisema ilmega kui liberaalide oma, kelle jumal oli leebem ja feminiinsem.

Vasakpoolne pilt on enimeelistatud kujutiste sulam, parempoolne on aga sulam neist näopiltidest, mida kõige vähem Jumalaga seostati.

Lõppkokkuvõttes leidis uuring, et kui inimestelt küsida, milline Jumala nägu on, valitakse tavaliselt midagi, mis sarnaneb väga sellele inimesele endale, kellele küsimus esitatakse. „Sõltumatute hinnangute põhjal võime väita, et kujutlust Jumala näost kujundab kõige rohkem enesekesksus, egotsentrism,“ ütlevad teadlased. „Vanemate inimeste Jumal oli vanem, ilusamate inimeste oma ilusam, afroameeriklaste oma oli õige pisut afroameerika joontega.“

Soo osas meeste ja naiste eelistustes lahknevusi polnud, sest nii mehed kui naised nägid Jumalat siiski mehena.