Kui tavaliselt on ülesanded viinud meid erinevatesse Eesti paikadesse, mis ka päriselt eksisteerivad, siis tänane küsimus on pigem teoreetiline ja pole ühegi kohaga otseselt seotud.

Küsimus seisneb selles, kui suur vahe on kahe auto peatumisteekondade pikkusel. Üks autodest sõidab kiirusega 50 km/h ja teine 60 km/h. Kui kaua neil teel takistust nähes pidurdamiseks ja seisma jäämiseks kulub?

Vali kolme variandi seast see, mida õigeks pead ning vajuta kinnita!

Sellest, miks just see variant õige on, järgmisel nädalal. Nüüd aga eelmise nädala küsimuse juurde, mis viis meid Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklasse.


Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika põhjal on koguni 37% kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest seotud parkimisega. Seega on parklas õige liiklemine elulise tähtsusega.

Ülesande püstitasime just Rocca al Mare parkla näitel, sest keset parklat on maha joonistatud tee, millel liiklemine ei ole eraldi liiklusmärkidega reguleeritud ning mida enamus liiklejaid peab peateeks. Peamise segaduse nimetatud parklas liiklemisel tekitabki tee keset parklat, mis ei ole ühegi liiklusmärgiga eraldi reguleeritud. Eraldi liiklusmärkideta on see parkla osa, millel kehtivad üldised parklates liiklemise reeglid. Oluline on tähele panna sedagi, et kogu Rocca al Mare keskuse parkla on õueala. Vastavad liiklusmärgid asuvad parklasse sissesõidul.

Seega lugesime liiklusülesandes õigeks lahenduseks variandi B, kus mööda parkla keskel paiknevat “teed” liikuv sõiduk annab teed tema suhtes paremalt lähenevale ja parkimiskohtade vahelt välja pööravale autole ehk rakendab nn parema käe reeglit.

Rahvakeeli “parema käe reeglina” tuntud juhis leidub Liiklusseaduse paragrahvis number 17, mis räägib tee andmise üldistest kohustustest.

Sätte kohaselt peab mitterööbassõiduki juht andma teed tema suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole käesolevas seaduses teisiti määratud.

Teisisõnu: parklates kehtib nn parema käe reegel, kui liiklusmärkidega pole teisiti reguleeritud. See, et parkla keskele on joonistatud tee, ei muuda ilma täiendavate liikluskorraldusvahenditeta sõidueesõiguse reegleid.

Kuid oluline on tähele panna, et Rocca al Mare keskuse parkla on samas ka õueala, mis tähendab, et see on mõeldud sõidukite ja jalakäijate samaaegseks liiklemiseks.

Õuealal on piiratud sõidukiirus ja jalakäijatel on eesõigus, kusjuures jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda konkreetse jalakäija kiirusega.

Lihtsustatult võibki öelda, et õuealal ja parklates liiklemise põhimõtted on üldjoontes samad, kuid õueala lisab täiendavalt oma erinõuded.

Parema käe reegel ei kehti nendele juhtidele, kes tagurdavad parkimiskohale või sealt välja – nemad peavad andma teed kõigile teistele, sealhulgas jalakäijatele.

Loe lisa Acceleristast!