Uuringust selgus, et vahetult enne Lõuna-Ameerika asustamist u 13 000 aastat tagasi kohtusid kaks inimrühma uuesti. Seega on tänapäeva lõunaameeriklased mõnes mõttes eskimote ja California põliselanike segu, kirjutab ERR Novaator.

Ameerika asustamise senise teadmise kohaselt jagunesid esimesed inimesed seal kahte peamisesse populatsiooni: üks asus põhjas ja teine lõunas. On väidetud, et lõunas paiknenud inimrühm liikus edasi ning asustas ka Kesk- ja Lõuna-Ameerika.

31. mail teadusajakirjas Science avalikustatud teadustöö autorid lükkavad senise teooria ümber.

Cambridge'i, Illinois' ja Tartu Ülikooli teadlased kirjeldavad koostöös tehtud uuringus, et lõunaameeriklaste geenide arvestatav osa pärineb hoopis Kanada idaosa asustanud nn põhjapopulatsioonist.

Teadustöö tulemused näitavad, et olgugi, et Ameerika esmaasustajad olid tuhandeks aastaks eraldunud Põhja-Ameerika põhja- ja lõunaosas elavaks rühmaks, ühinesid need kaks rühma vahetult enne Lõuna-Ameerika asustamist (või selle ajal) taas.

Teadustöö tulemusel saadi teada ka esmaasustajate populatsioonide lahknemise täpne aeg. Nii ilmnes California ja Kanada 91 inimese genoomi analüüsist, et esimesed inimesed jagunesid nn põhja- ja lõunapopulatsiooniks 18 000 kuni 15 000 aastat tagasi.