Nagu Eurostati uuringust selgus, on eestlased on ühed suurimad Euroopa plastjäätmete tootjad. Aastal 2015 tootis iga eestlane lausa 46 kilo plastprügi. Euroliidus oleme selle näitajaga kolmandal kohal.

Rannal vedelevat või lainetes hõljuvat kilekotti kujutab igaüks ette. Mikroplast, mis koosneb vähem kui viiemillimeetrise läbimõõduga plastiosakestest, on aga uus teema, mille uurimisega tegeletakse TTÜ meresüsteemide instituudis.

Uudis ilmus koostöös EL Läänemere strateegia aastafoorumiga.