Tõlkida ei ole vaja, lausete eestikeelne tähendus on niikuinii kirjas ja see võib mõnel puhul aidata, mõnel puhul võibolla aga vastupidi - segadusse ajada. Kindlasti on küsimusi, mis on lihtsamad ja on ka neid, mis on keerulised, aga mitteteadmise pärast pole põhjust end täbaralt tunda.

Näidislausete koostamisel ja valimisel kasutasime lehekülge nimega Tatoeba, mis on kogum erinevates keeltes lauseid ja nende tõlkeid.

Iga küsimuse juures on neli valikvarianti. Head mõistatamist!