See toimub praegu sooviavalduste kogumise vormis, eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab kaardistada võrgu ehitamise vajadusi. Võrgu rajamine algab 2019. aastal.

Sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks saavad esitada kõik inimesed üle Eesti – selleks ei pea olema Elektrilevi klient.

„Kiire interneti võrku hakkame planeerima sooviavaldustest lähtuvalt. Kuid kindlasti arvestame ka teisi asjaolusid – näiteks loob efektiivsuse ehitamine koos elektrivõrgu uuendamisega.

Vaatame ka olemasolevate internetiteenuste võimalusi ja siin saavad prioriteetsuse piirkonnad, kus täna on olematu või väga madal ühenduse kiirus. Kogutud info analüüsil selgub täpsemalt, millises ulatuses ja kuhu võrku rajada,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Sooviavalduse saab anda kuni tänavuse augusti lõpuni. Alates sügisest algab investeeringute ajaplaani väljatöötamine. Võrgu väljaehitamine toimub viie aasta jooksul.

Elektrilevi rajatav kiire interneti võrk on avatud kõigile sideteenuste pakkujatele. Elektrilevi ise internetiteenuseid müüma ei hakka.

Elektrilevi testib tänavu avatud kiire interneti võrgu rajamist mitme pilootprojektiga. Praegu käib töö koos elektrivõrgu hooldamisega Tallinnas Veskimetsa piirkonnas, kus leping internetiteenuse pakkumiseks on sõlmitud nelja sideoperaatoriga.

„Rajame kiire interneti võrgu elektriliinidele. Kahe taristu ühistöödega säästame raha ja suudame kiire interneti võrgu valmis ehitada võimalikult kiiresti,“ lisas Randna.

Valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast ning võimaldab kasutada internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks pakub firma mitmeid vabaturuteenuseid, millest suurim on hetkel Tallinna ja Tartu tänavavalgustuse haldamine.