Open Spiritil teeb kaasa 15 erineva liitlas- ja partnerriigi mereväelased, kokku 850 inimest. Eesti mereväe juhtimise all tegutsevad tuukrimeeskonnad ja ligi 20 sõjalaeva Tallinna, Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu lähistel. Eesmärgiks on avastada, kaardistada ja hävitada vanu lõhkekehi.

Miine, mida kahjutuks teha, Läänemeres jätkub. Rootsi mereväeohvitser Gunnar Möller pidas täna mereväe staabi- ja toetuslaeval Wambola vastavasisulise ettekande ja ütles, et kahe maailmasõja jooksul jõudsid sõdivad osapooled merre jätta kokku umbes 170 000 miini - Esimeses maailmasõjas orienteeruvalt 60 000 ja Teises maailmasõjas umbes 110 000.

Möller ütles veel, et miin sõjapidamisvahendina on ajalooliselt olnud Läänemerel loogiline valik. Meri on kohati väga kitsas, samuti madal ja aastaringselt on väga palju pimedat aega, mis teeb vaenlase paigaldatud miinide leidmise raskeks. Nagu ajaloost teame, mängisid miinid suurt rolli näiteks Juminda miinilahingus 1941. aasta augustis, kui hukkus suur hulk Tallinnast Leningradi suundunud laevu evakueeritavatega. Kokku leidis ses lahingus märja haua vähemalt 15 000 inimest, kui mitte enamgi.

Ajaloost rääkides olid täna Wambola pardal viibinud päri, et Open Spirit ongi ühest küljest miinitõrje-, aga teisalt merendusajalooline ettevõtmine. Lisaks lõhkekehadele leitakse merepõhjast muudki, nii on ka sel aastal on juba avastatud mõned laevavrakid, mille tuvastamisega tegeleb edasi Meremuuseum.

Pikemalt räägib sellest, kuidas Open Spirit tänavu läinud on ja kuidas miine kahjutuks tehakse, mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask.