Selleaastane Siil on esimene õppus, kus Kaitsevägi rakendust kasutab. Tsiviil-militaarkoostöö üksuse ülem major Viljar Kurg ütles, et tarkvara kasutuselevõtu eesmärk on kahjusid efektiivsemalt registreerida ning kõrvaldada.

Kure sõnul võimaldab rakendus kahjustuste ulatust ja iseloomu täpsemini hinnata ning probleemi lahendavatel osapooltel (Kaitsevägi ja tsiviilfirmad, mis kahjustusi kõrvaldavad) paremini suhelda. Näiteks on võimalik määrata kahjustuse liik - roopad, augud või muu ning rakendus näitab ka ära, kui kaugel on parandustööd.

Kahjuks ei saa antud programmi kasutada tsiviilelanikud, kelle omand õppuse tõttu kannatada on saanud, kuna äpi kasutamine eeldab, et Kaitsevägi teeb igale kasutajale eraldi konto. Seega, kui on kahtlust, et vara on õppuse tõttu kaitseväelaste tegevuse tõttu kannatada saanud, tasub ühendust võtta Kaitseväe tsiviil-militaarkoostöö osakonnaga ja neid sellest teavitada.