Töös on kaasa löönud kokku 33 teadlast (tõsi, nende seas pole ühtegi zooloogi, nendib IFLScience). Teiste seas tuuakse välja, et üheks uurijaks on Chandra Wickramasinghe, kes on panspermia teooria pooldaja ja sel teemal rohkelt sõna võtnud, uurimuse juhtautoriks on Austraalia molekulaarimunoloog ja evolutsiooniteadlane Edward J. Steele.

Mis põhjustas kambriumi plahvatuse?

Panspermia on hüpoteetiline elu levimine eelkõige mikroorganismide kujul universumis taevakehalt taevakehale. Selle hüpoteesi kohaselt saabus elu Maale kosmosest mikroobide kujul, mitte ei tekkinud siin kohapeal. Ühtki tõendit selle mõtte vettpidavuse kohta ei eksisteeri.

Uues teadustöös arutletakse selle üle, kas kambriumi plahvatuse põhjused olid maised või kosmilised. Kambriumi plahvatuseks nimetatakse sündmust enam kui 500 miljonit aastat tagasi, kui peaaegu üheaegselt ilmusid Maale paljud erinevad skeletiga hulkraksed loomad. Geoloogilises skaalas lühikese aja jooksul (10-15 miljonit aastat) mitmekesistus hulkraksete loomade ehitusplaan väga ulatuslikult ja tekkisid peaaegu kõigi loomahõimkondade algsed esindajad.

Töö väidab, et kambriumi plahvatuse põhjustasid suure tõenäosusega kosmosest saabunud mikroobid.

Munad reisisid komeedijääs

Umbes 270 miljonit aastat tagasi ilmunud kaheksajalgade osas minnakse töös veel julgemaks. „Kaheksajala genoom on rabavalt keerukas,“ öeldakse seal, mis on ka tõsi, kuna on teada, et kaheksajalal on 33 000 geeni ehk 10 000 enam kui inimesel. Teadlased lisavad aga omalt poolt, et looma suur aju, võime värvi muuta ja kaameralaadsed silmad „ilmuvad evolutsiooniteele äkitselt“. Nad väidavad, et evolutsioon lihtsast kalmaarist kaheksajalaks sobib hästi kokku ideega, et looma geenid puutusid kokku maaväliste viirustega.

Teine võimalus, mida töös kaheksajalgade kohta pakutakse, on see, et nende geenid võisid Maale saabuda näiteks külmunud munade kujul mõnel komeedil, mis need miljonid aastad tagasi Maale toimetas.

Paljud zooloogid ja evolutsioonispetsialistid on Twitteris tulnukkaheksajalgade töö pihuks ja põrmuks teinud, väites, et selle autoritel pole mitte mingit arusaamist ei peajalgsete bioloogiast ega evolutsioonist. Mitmed teadlased keeldusid ka tööd hindamast ja oli ka neid, kes soovitasid seda mitte avaldada, kirjutab The Australian. Ka ajakirja, milles töö vastuolulisest sisust hoolimata avaldati, ei soovitata kuigi tõsiselt võtta ja seega võib kogu idee peajalgsete kosmilisest päritolust kanda paremal juhul fantaasia, halvemal juhul aga rumaluse valda.