Sihipärase aretuse tulemusena muutusid hobused aga umbes 400. aas­tal eKr tugevamaks ning suutsid juba kanda ka turvises ja relvastatud ratsanikke.

Ratsavägi osutus palju parema manööverdus- ja läbilöögi­võimega väeks ning hakkas ruttu sõjavankri rolli üle võtma.

Teadaolevalt viimane kord, mil sõjavankrit lahinguväljal kasutati, oli 83. aastal pKr lahingus Grampiani mägede juures.

Seal seisid Kaledoonia (Šotimaa) sõdalased vasta­kuti Rooma leegionäridega. Olgugi et lahinguväli oli tasane ja seega soodne šotlaste sõjavankritele, hävitas Rooma ratsa­vägi kaledoonlased täielikult.