Eesti Ajakirjanduse Müüjate Ühing on haridus- sotsiaalministeeriumile esitanud palwe, et alaealistele ei antaks edaspidi enam liikuvate ajalehemüüjate lubasid. Palwel tähendatakse, et alaealiste liikuwate ajalehemüüjate seas levib ulakus ja nad on oma häbematusega nuhtluseks täiskasvanutele. Leitakse, et ajalehemüüjate-poisikeste hoolekannet tuleks korraldada teisiti ja nende energia oleks vaja juhtida sellisele alale, mis ei annaks neile wõimalusi kaldumiseks ula elule.

Hoolekandeosakond teatab, et alaealistele ei anta lubasid kergel käel. Kontrollitakse nende majanduslikku seisukorda, korralikkust ja hoolikust koolis. Halwasti edasijõudjaile ja korratuile poistele ei anta lubasid. Korrarikkumiste puhul kas wõetakse load ära või ei pikendada neid järgmisel aastal. Selletõttu ulakust ajalehepoiste hulgas esineb viimasel ajal õige harwa.

NB: Foto täidab illustreerivat rolli ning pildil kujutatud lehenooruk on kaunis ontlik mitte ulakas.. Oled sellest uudisnupust põnevil? Meil on sulle enamat. Tule ajalukku. Eesti Ajaloomuuseumi sajandinäitus "Minu Vaba riik" ootab sind avasüli.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumorivõtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe vastavatud muuseumikompleksi avamise puhul teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!