Kas meil raiutakse liiga palju metsa? Kas kaitsealused metsad on ohus? Kas jätame oma järeltulevatele põlvedele alles vaid kände täis raielangud? Kas Eestis väheneb suure kiirusega metsamaa pindala? Kas majandushuvid peaksid kaaluma üle looduse vajadused?

Jättes erinevad emotsioonid ja hinnangud kõrvale, on Forte koostöös Keskkonnaagentuuriga nende värske metsavarude ülevaate põhjal koostanud testi, mis paneb proovile sinu teadmised Eesti metsast.