See kauaoodatud teos põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena. Raamatu on koostanud Jaanus Elts, Andrus Kuus ja Eerik Leibak.

Värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis.

Lisaks on raamatus rohkem kui 660 kaarti mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust ning ülevaatlikud faktid iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Linnuatlases on ka mitmeid põhjalikke artikleid sellistel teemadel nagu, kuidas on käinud linnuatlaste koostamine meil ja mujal, millised on linnuloenduste ja -seirete eripärad, kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu ja milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna.

Põhjalik 560-leheküljeline linnuatlas jõuab raamatupoodidesse aprilli keskpaigas.