Ehkki võib tunduda, et nutitelefon saab hakkama kõigega, on suur osa ülesannetest telefoni protsessorile väga keerulised. Siinkohal tuleb mängu tehisintellekt, mis tänu oskusele informatsiooni analüüsida muudab meie elu oluliselt lihtsamaks.

Näiteks suudab tehisintellektiga telefon identifitseerida objekte, inimesi, pilte ja keeli ning pildistamisel kohandada erinevaid parameetreid, et saada just sel hetkel parimate omadustega foto. Tänu tehisintellekti kiirele objektide äratundmisvõimele saab telefon hakkama ka väga keeruliste ülesannetega, mistõttu nähakse tehisintellektis suurt potentsiaali. Seetõttu kavatseb näiteks sel aastal Hiina tehnoloogiaettevõte Huawei tehisintellekti oma nutitelefonides edasi arendada – näiteks on eesmärgiks parandada tehisintellektiga telefonide kõnekvaliteeti ning aku kestvust.

Kuigi tehisintellekt saab meedias laia kõlapinda, levivad tehisintellekti kohta endiselt valearusaamad. Näiteks on levinud arvamus, et iga robot on tehisintellekt ning peatselt võtab tehisintellekt valitsemise üle. Selleks, et taolisi arvamusi kummutada, tuleb inimestele näidata tehisintellektiga kaasnevaid hüvesid ning selgitada, et tehisintellekti tehnoloogia abil võivad meie elud oluliselt paremaks muutuda.

TTÜ tarkvarateaduse instituudi professori Kuldar Taveteri sõnul on tehisintellekti ülesanne teha inimeste elu lihtsamaks ning automatiseerida teatud vaimseid rutiinseid tegevusi. “Inimesed kardavad, et robotid või intelligentsed tarkvara programmid võivad neilt töö ära võtta, mis on osaliselt ka tõsi. Samas on üks asi, mida arvuti ei hakka kunagi inimese eest ära tegema ja see on loovus. Arvuti ei ole kunagi suuteline selleks, milleks on inimene,” lausus professor.

Just nagu teadlased, on ka nutitelefonide tootjad mõistnud, et tehisintellekt aitab inimesel elu mugavamaks muuta, mistõttu ei tasuks tehisintellekti peljata, vaid seda aina edasi arendada. Tänases tehnoloogilises keskkonnas peab telefoni ekraani, kaamera ja protsessori kvaliteedi tõus endaga kaasa tooma uued tehnoloogilised arengusuunad, mis ei hõlma vaid protsessori arvutamisvõimsust, vaid esmajoones kasutaja elu lihtsamaks muutmist. Just seda pakuvadki Huawei tehisintellektiga nutitelefonid.

Jaga
Kommentaarid