Veepäeva korraldav MTÜ Ökokratt teatab, et Taani Keskkonnakaitseagentuur (EPA) uurib praegu, kas Taani joogivesi sisaldab mikroplastikut, mis väljub tarbijate veesegistist.

Uuring on iseenesest lihtne. Filtrimiskamber on kinnitatud veesegisti külge, mis filtreerib üle 20 mikromeetri suurused plastiosakesed, mida analüüsitakse stereomikroskoobiga laboris (suuruse, kiudude ja värvi hindamiseks) ja mikrospektroskoobiga kontrollitakse plastikpolümeeride osakeste olemasolu joogivees. Uurimistulemused aitavad kindlaks määrata plasti liigi ja leida selle saasteallika. Uuringud peavad olema lõpetatud 2018 juuniks, mille tulemused on tõenäoliselt aluseks uue mikroplastikaregulatsioonile Taanis.

Teadlased ei tea veel täpselt mikroplasti tarbimise ohtust inimeste tervisele. Siiski on uuringud näidanud näidatud, et mikroplastik absorbeerib mürgiseid kemikaale, mis sattuvad loomade organismi.
Loomkatsetest on teada, et mikroplasti allaneelamine võib viia viljatuseni, vähendada kasvu viia mürgistuse ja geneetilise mutatsioonini.

See tähendab, et mikroplastilisel materjalil võib olla negatiivne mõju ka inimeste tervisele. Lõplike järelduste tegemiseks on vaja läbi viia terviseuuringud. Teema on sedavõrd uudne, et teadlased seavad kahtluse alla isegi eelnevate uuringute metoodikaid ning tulemusi.

Rahvusvahelist veepäeva tähistatakse ülemaailmselt 22. märtsil ja selle eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele maailmas Tõstes inimeste teadlikkust joogivee tähtsusest ja selle mõjust loodusele, toetada inimeste terviseteadlikkust ning suurendada nende kontrolli oma tervise ja valikute üle.

Veepäeva kava algab ülehomme kell 9 ja kava kestab kl 12ni.

Veepäeva läbiviimist toetavad Tallinna Tehnikakõrgkool, Puhta vee teemapark, NutiAkadeemia ning paljud mineraalveetootjad ja -maaletoojad. Veepäeva korraldab MTÜ Ökokratt, mis tegeleb juba aastaid Puhta vee teemapargi arendamisega.

Puhta vee teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas. See on puhta veeteemale keskenduv teaduspark, kus külastaja saab vastused küsimustele, kuidas tekib puhas põhjavesi, kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet. Samuti on sinna kavandatu interaktiivsed õppeprogrammid.