Täna esitletavas maailma veearengu raportis (World Water Development Report) hindab ÜRO, et pea 3,6 miljardit inimest ehk peaaegu pool maailma rahvastikust elab aladel, kus veevarustus on vähemalt kuu aega aastas puudulik ja see inimeste arv võib 2050. aastaks kasvada 5,7 miljardini, hoiatab organisatsioon.

"Kui me ei tee midagi, võib 2050. aastal umbes viis miljardit inimest elada piirkondades, kus on keeruline ligipääs puhtale veele," lausus ÜRO allorganisatsiooni UNESCO juht Audrey Azoulay eile, vahendas AFP.

"See raport paneb riikidele ette lahendused, kuidas vett paremini majandada. See on suur ülesanne, mida tuleb kogu maailmal täita, selleks et vastutustundlikult veekriise vältida," lisas ta.

Raportis tuuakse esile, et ülemaailmne veekasutus on viimase saja aasta jooksul kuus korda kasvanud ja jätkab seda umbes 1% võrra igal aastal. Kõige rohkem kasvab veevajadus arengumaades või areneva majandusega riikides. Samas tuleb arvesse võtta kliimamuutusi ja seda, et kuivemad regioonid hakkavad üha enam põude üle elama.

Põud on ka põhiline põhjus, miks Lõuna-Aafrika Vabariigi suuruselt teist linna Kaplinna on viimased kuud tõsine veekriis vaevanud – paar-kolm viimast aastat pole piirkonnas korralikku vihmaperioodi olnud ning linna veehoidlad on kokku kuivanud.

Kui aasta alguses eeldati, et kevadel saabub linnas nn nullpäev, mil keeratakse kõik veekraanid kinni ja linnaelanikele jaotatakse vaid ülimalt väike kogus vett, siis nüüdseks on nullpäev lükkunud edasi 2019. aastasse. Ehk siis on kõige karmim kriisiolukord veidike leevendust saanud ja seda eelkõige tänu linnaelanike endi ülimalt kokkuhoidlikule veekasutusele.