Üks ANYmal loojatest, Zürichi tehnikakõrgkooli doktorant Péter Fankhauser, rääkis The Verge'ile, et robot suudab reageerida reaalajas kuuldavale muusikale – tantsuliigutused ei ole ette programeeritud.

Selleks analüüsib robot parasjagu mängivat muusikapala ja selle kiirust, seejärel planeerib, kuidas enda liigutusi õigesti ajastada ning hakkab tantsima. Õige pea kontrollib robot iseenda liigutusi ja teeb kindlaks, et ikka tantsib õige rütmi järgi.

"Tahtsime võimalikult inimesele sarnaseid liigutusi luua. Ja tantsimine on väga inimlik, liigutustepõhine tegevus, nii et seda oli eriti keeruline jäljendada," ütles Fankhauser.

Kuid ANYmal ei ole loodud vaid sellisteks lõbusamateks eksperimentideks. See mehhanism, millega robot analüüsib oma liikumist, et aru saada, kas ikka tunnetab rütmi õigesti, on hea tehnoloogia tagasiside andmiseks. Fankhauser toob paralleeli sellega, kuidas inimene kujutab ette, et ta on mingisuguse ülesande ära täitnud. Selline oskus võib robotil tulla kasuks näiteks tööstusettevõttes järelevalve- või pääste- ja otsingutöödes.

"Teeme robotiga ka palju tõsiseid katseid, aga see on meie töö lõbusam pool," sõnas Fankhauser. “Meie jaoks on oluline selle tehnoloogia kõik võimed järgi uurida."