Nagu ID.ee lehe statistikast näeme, on tänase seisuga aktiivseid Mobiil-ID kasutajaid Eestis 166 916, Smart-ID kasutajaid aga 177 327. Baltikumi peale kokku on Smart-ID kasutajaid 731 280. Neid, kes kasutavad mõlemat autentimislahendust (nii Smart-ID-d kui Mobiil-ID-d) on 41 058.

SK ID Solutions (endise nimega Sertifitseerimiskeskus) tutvustas oma uut isikutuvastuslahendust esmakordselt aastakonverentsil novembris 2016. Smart-ID võeti kasutusele eelmise aasta veebruari esimesel nädalal ja eelmise aasta mai lõpuks oli sel Baltikumis 210 000 kasutajat.

ID.ee lehe andmeil tehti erinevate autentimislahenduste abil pühapäeval 527 956 erinevat tehingut, eelmisel kuul oli neid kokku üle 21 miljoni. Smart-ID-ga tehti eelmisel kuul Eestis 3,15 miljonit ja Baltikumis kokku 10 miljonit tehingut.