On tavateadmine, et maailmas elab kahte liiki elevante: Aafrika (Loxodonta africana) ja India ehk Aasia elevant (Elephas maximus). Bioloogid on aga ammu kahtlustanud, et Aafrikas elab neid suurekõrvalisi loomi hoopis omakorda kaks erinevat liiki: savannielevant ja metsaelevant (Loxodonta cyclotis).

Hiljuti avaldatus põhjalikus uuringus on teadlased uurinud 14 elava ja välja surnud loomaliigi geneetikat ning avastanud põnevaid seoseid kaasaja elevantide liikide ja välja surnud elevantide, mammutite ja mastodonidega. Näiteks seda, kui suur liikide omavaheline segunemine ja järglaste saamine tegelikult toimus, vahendab IflScience.

Üks uuringu eestvedajaid, Adelaide'i ülikooli geneetikaprofessor David Adelson selgitas, et Aafrikas elavad savannielevant ja metsaelevant veetsid umbes 500 000 aastat teineteisest eraldatult - ilmselt kliimaliste põhjuse tõttu - ning kui uuesti kokku puututi, olid loomad arenenudki kaheks eri liigiks. Seda peamiselt metsaelevandi geenide segunemise tõttu mammuti ja sirgete võhkadega elevandi (Palaeoloxodon antiquus) geenidega.

Loomulikult on ühe looma sellistest geneetilistest keerukustest teadadaamine ääretult põnev, kuid uurimus kannab ka märksa praktilisemat eesmärki. Nimelt sai veelkord kinnitust see, et metsaelevant tõepoolest on eraldi liik ning seda teadvustades saab ka tähelepanu fakt, et nad on oma Aafrika savannisugulase kõrval palju rohkem ohustatud.

Ning loomulikult annab selline suur geneetiline uuring ka võimaluse teiste loomade põlvnemise ajalugu tulevikus lähemalt uurida.