Kingipakk avatakse emakeelepäeval, 14. märtsil, ning kampaanialehel http://ev100.miljonpluss.ut.ee/ on oodatud liituma kõik, kes soovivad panustada emakeelse entsüklopeedia tulevikku.

Kampaania väljakuulutamise hetkel on oma osalust kinnitanud juba rohkem kui 50 nimekat teadlast ning ühiskonnategelast, teatab Wikimedia Eesti.

"Vikipeedia on meie kõigi ühiselt loodav teadmistepank ja teadmistel põhinevas ühiskonnas on sellel samasugune roll, nagu kunagi oli meie kogemuste ja teadmiste talletamisel rahvaluulel," tutvustab kampaania tausta Miljon+ projektijuht Sirli Zupping. "Soovime teadlaste ja ühiskonnategelaste eeskujuga innustada panustama kõiki, kes tahavad, et emakeelne teadus ja kultuur oleksid konkurentsivõimelised ka tänapäeva infoühiskonnas."

"Meie esimesel ärkamisajal algatas Jakob Hurt rahvaluulekogumise, millel oli oluline roll Eesti eneseteadvuse ja riikluse kujunemisel," selgitab Wikimedia Eesti haridusprojektide koordinaator Ivo Kruusamägi. "Võrdleme oma kampaaniat Hurda omaaegse rahvaalgatusega. Kui meil õnnestub kõigi panustajate toel jõuda 2020. aastaks miljoni eestikeelse Vikipeedia artiklini, siis võib seda õigustatult nimetada digitaalseks ärkamisajaks, mis tagab eesti keelele ja kultuurile tuleviku."

Miljon+ on Tartu Ülikooli ja Wikimedia Eesti algatus eestikeelse Vikipeedia arengu toetamiseks. Selle eesmärk on jõuda 2020. aastaks miljoni eestikeelse artiklini vabas võrguentsüklopeedias. Algatuse raames edendatakse Vikipeedia kasutamist ülikoolides ja gümnaasiumides, korraldatakse artiklikonkursse ning koolitusi, partneritena on liitunud mitmed ettevõtted ja organisatsioonid.

Eesti Vabariigi sünnipäeva eel algatatud "Sajast kasvab miljon!"on esimene suurem kampaania üldsuse kaasamiseks ja Vikipeedia populariseerimiseks väljaspool haridusasutusi.