Paljud laialdaselt kasutusel olevad kemikaale sisaldavad tooted vallandavad õhku lendlevaid orgaanilisi osakesi (volatile organic compounds ehk VOC). Nende sisaldust suurlinnade õhus uuris dr Brian McDonald USA Ookeani ja Atmosfääri Administratsioonist (NOAA).

Need osakesed võivad põhjustada peavalu või olla ohtlikud inimeste siseorganitele, päikesevalgusega reageerimise tagajärjel tekib aga osoon. Ajakirjas Science avaldatud uurimusest johtub, et vähemalt pooled õhku sattunud lendlevatest orgaanilistest osakestest 33 uuritud suurlinnas tulevad igapäevaelus kasutatavatest toodetest, koristustarvetest parfüümideni ja värvidest tooneriteni.

"Mida puhtamaks muutub transport, seda suuremat rolli mängivad õhusaastes teised allikad," ütles McDonald. "Asjad, mida kasutame oma igapäevaelus, võivad suuresti saastet mõjutada."

Loomulikult oleneb saate ulatus ja see, mis täpselt seda kõige rohkem põhjustab, konkreetsest kohast. McDonald tõi näiteks, et erinevad pestitsiidid, koopiamasina ja printeri tooner ning värvid saastavad Los Angeleses pea kaks korda rohkem õhku kui autod.

Uuringu kaasautor dr Jessica Gilman selgitas, et erinevus tuleb sellest, kuidas me teatud tooteid kasutame. "Kütus on enamasti kinnistes konteinerites ja neis sisalduvad VOC-id põletatakse energiaks. Lendlevad kemikaalid, mida kasutatakse tavalistes puhastusvahendustes ja isiklikes hügieenitoodetes on loodud õhku aurustuma. Ja kasutame näiteks parfüüme selleks, et teised meie ümber seda tunnevad," viitas ta, et need ongi selleks, et vabalt levida.

Kuigi autode heitgaasid on endiselt põhilised saastajad, on selles vallas palju tehtud, et saastet vähendada, uusi tehnoloogiaid leiutatud. Niisiis ongi uurimuse autorite sõnul oluline saaste põhjustajate ringi laiendada ja seda ka teadvustada.