Pennsylvania ülikooli teadlased, kes asja uurisid, kinnitavad oma vastilmunud raportis, et 24 diplomaati Kuubal on saanud ajukahjustusi, ent nende põhjust teadlased öelda ei oska. Diplomaatide sümptomid on teadlaste sõnul võrreldavad peapõrutuse omadega, aga probleem on selles, et pole ühtki tegelikult toimunud füüsilist sündmust, mingit konkreetset "pauku" või lööki vastu pead, mida nendega seostada saaks. Ehk: peapõrutuse sümptomid on, aga traumat ei ole.

Kummalised vigastused tabasid esimesi diplomaate, kes üle aastakümnete USA-st Kuubale saadeti. Diplomaatilised suhted USA ja saareriigi vahel taastati aastal 2014. Juhtumid leidsid aset ajavahemikus 2016. aasta lõpust eelmise aasta augustini.

Vaimne udu ja mäluprobleemid

Popular Mechanics vahendab, et 24 inimesest, kes väidetava rünnaku ohvriks langesid, osales uuringus 21. Neid uuriti keskmiselt 203 päeva pärast esmaseid teateid probleemidest. 76 protsenti inimestest ütles teadlastele, et neil on esinenud mäluprobleeme ja nad on justkui "vaimses udus" (ingl mental fog), 71 protsendil oli keskendumisprobleeme ja 67 protsenti vastanuist teatas, et tasakaaluhäiretest ja sellest, et nad ärrituvad kergesti. Sama paljudel oli raskusi ka uinumisega ja nad olid varasemast palju helitundlikumad. Paljudel oli probleeme ka valgustundlikkuse, tinnituse ja nägemisprobleemidega. Teadlased uurisid inimesi keskmiselt 203 päeva pärast seda, kui nad väidetava helirünnaku ohvriks langesid.

Mitmed neist, keda sümptomid kimbutasid, ütlesid, et nad kuulsid Kuubal olles kummalisi helisid suminast või surinast lõikavate piiksatusteni, mis näisid olevat nende suunas teele saadetud. Imelikud neuroloogilised probleemid ilmnesidki just nende helide kuulmise järel.

Pennsylvania ülikooli teadlased leidsid, et viirused, kemikaalid ja massihallutsinatsioonid ei ole tõenäoliselt sümptomite põhjuseks.

Üks oletus, millega sündmusi on põhjendatud, on see, et kuubalaste käsutuses on mingit laadi helirelv, millega USA diplomaate rünnati. Põhjuseks võis olla see, et Kuuba valitsusele ei meeldinud suhete soojenemine USA-ga.

Kuuba: akustiline relv on täielik ulme

Kuuba ametnikud on ise nende süüdistuste peale teatanud, et neil pole diplomaatide haigusjuhtumitega mingisugust sidet ja oletus akustilise relva eksistentsist on üleüldse täielik ulme. Popular Mechanics nendib, et ei tundu ka tõenäoline, et Kuuba, mis pole pehmelt öeldes uue tehnoloogia tippriikide seas, oleks ise sellise relva välja arendanud. Ja kogu probleem on justkui sõna sõna vastu, sest diplomaate uurisid antud uurimuse puhul ju USA teadased, mitte mõne kolmanda riigi omad. Tõsi, ka kuubalased ise on analüüsinud piiratud meditsiiniinfot ja helisalvestisi, mille USA teadlased neile eraldasid. Kuubalased leidsid, et kõige tõenäolisem selgitus sümptomitele on mingit laadi psühhogeenne haigus.

Teine oletus, mis USA meediast läbi käinud on, seisneb selles, et Venemaa president Vladimir Putin on kuidagiviisi kuubalastele üle andnud mingit laadi relva, mida arendati Venemaal või lausa NSV Liidus. Oli ju Kuuba kaua NSV Liidu mõjusfääris ja USA-le pinnuks silmas, asudes praktiliselt nende nina all.

Samas on aga siiski jätkuvalt väga vähe argumente, mis räägivad selle kasuks, et asjaga üleüldse mingisugune relv seotud on, nendib Popular Mechanics. Seni, kuni arstid suudavad konkreetse põhjuse välja tuua või toimub mingit laadi läbimurre poliitilisel tandril, on tõenäoline, et vigastuste tekkepõhjus jääbki saladuseks.